Top
16 May
Turpmāk Murjāņu sporta ģimnāzijā mācības varēs uzsākt arī topošie bobslejisti
Foto autors: msg.edu.lv

Murjāņu sporta ģimnāzija (MSĢ) piedāvā iespēju piedalīties konkursā uz Vieglatlētikas nodaļu ar perspektīvu 11. un 12. klasē iekļūt bobsleja izlasē. Ikdienā audzēkņi trenēsies vieglatlētikas disciplīnās, jo tiks uzņemti Vieglatlētikas nodaļā. 2023. gada jauno atlētu atlases konkurss notiks 28. jūnijā un 12. jūlijā plkst. 10:00.

Lai tiktu uzņemti MSĢ, jākārto kontrolnormatīvi. Kandidātiem būs iespēja veikt skrējienu ar bobsleja trenažieri, lai demonstrētu savas spējas.

Iepriekšēja reģistrācija uz konkrētu konkursa datumu/pieteikšanās veidlapa konkursam jāaizpilda šajā saitē: https://forms.gle/oAx5mY6m8ipAJiBd7 (anketā jāizvēlas Vieglatlētika, bet piezīmēs anketas beigās jāieraksta, ka mērķis ir iekļūt bobsleja izlasē).

Atlases konkursa laikā notiks pārbaudījums izvēlētajā padziļinātajā kursā:
1.virziens: Svešvaloda II (C1 Angļu val.), Latviešu valoda un literatūra II, Bioloģija II;
2.virziens: Svešvaloda II (C1 Angļu val.), Vēsture II, Bioloģija II.

Ja izturēti kontrolnormatīvi, – medicīniskā pārbaude Veselības punktā (veselības un antropometrisko rādītāju izvērtēšana, medicīnas dokumentu iesniegšana).

Iesniedzamie medicīnas dokumenti:
027/u forma no ģimenes ārsta;
63 forma vai potēšanas pase (kopija);
26u forma (no skolas – ja ir, jāņem līdzi, vai arī iepriekšējā izglītības iestāde nosūta)
asins analīze;
urīna analīze;
zobārsta izziņa par salabotiem zobiem;
EHO kardiogrāfija (vai zināms pieraksts uz to)

Ierodoties uz konkursu, nepieciešams:
sporta tērps un apavi (kontrolnormatīvu izpildei);
dzimšanas apliecība vai pase/ID (jāuzrāda oriģināls, līdzi kopija);
liecība par pārcelšanu uz nākamo klasi (uz 8., 9., 11. klasi) vai apliecība par pamatizglītības iegūšanu un sekmju izraksts (uz 10.klasi); uz 11. un 12.klasi – jāiesniedz izziņa par vispārējās vidējās izglītības programmā iepriekš apgūto mācību priekšmetu un stundu skaitu.
Jāuzrāda dokumentu oriģināls, jāiesniedz kopija.

Plašāka informācija par pieteikšanos – https://msg.edu.lv/uznemsana

Autors :Bobslejs.lv

Latvijas bobsleja un skeletona federācija